Artículo La conversa per construir valors conjuntament.
RESUMEN ARTíCULO

La conversa és una acció educativa perquè augmenta el nostre nivell d'humanitat. Amb la promoció de la conversa a la institució escolar s'està impulsant una manera d'ensenyar i d'aprendre a viure i a conviure. Quan conversem, donem sentit al món de manera compartida i així enriquim les nostres visions i les de l'altra persona. En aquest article, s'hi descriu una experiència amb alumnes del cicle superior de primària, en què la conversa sobre uns esdeveniments d'actualitat va constituir l'element central d'una activitat que s'orientava a la construcció conjunta de valors.FORMATOS DISPONIBLES
$ 21.634,83