Capítulo La didàctica de la Llengua i la Literatura
RESUMEN CAPíTULO

Aquest capítol aprofundeix, en primer lloc, en la delimitació de l’objecte de la didàctica de la Llengua i la Literatura i en la caracterització dels continguts d’ensenyament en aquest camp i, en segon lloc, en la relació que s’estableix entre les pràctiques d’ensenyament en l’elaboració de coneixement didàctic, per tal d’acabar reflexionant sobre la investigació al voltant de l’activitat d’ensenyar i aprendre llengües i literatura. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATOS DISPONIBLES
$ 30.336,58
COLECCIONES: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resumen del libro
Aquest volum pretén contribuir a la fonamentació de la didàctica de la Llengua i la Literatura com un saber sobre les pràctiques d’ensenyament d’aquesta àrea de coneixement, tot oferint marcs teòrics i camins de recerca que ajudin a considerar l’aula com un espai de reflexió. S’hi tracta la problemàtica específica de la llengua oral, de l’ensenyament de la llengua escrita de la lectura, especialment de textos acadèmics complexos, de la lectura literària, de l’ensenyament de la gramàtica, de la programació, és a dir, del pas de les prescripcions curriculars a les propostes d’aula i, finalment, de la complexitat dels processos d’avaluació dels aprenentatges lingüístics.

Libro disponible por capitulos
INDICE