Artículo La discussió metacognitiva per aprendre a estudiar.
RESUMEN ARTíCULO

L'estudi de textos és una de les tasques que habitualment realitzen els estudiants a l'educació secundària obligatòria. Disposar d'estratègies d'aprenentatge per tal que aquest estudi esdevingui eficaç i, a més, autònom és una de les competències bàsiques que cal assolir. En aquest treball, s'hi exposa com la discussió metacognitiva a l'aula pot ser un bon mètode per afavorir la reflexió sobre l'estudi, i s'hi analitzen quines són les estratègies discursives més freqüents i les que caldria prioritzar per tal que l'ús del llenguatge dins l'aula sigui un veritable instrument d'aprenentatge en aquelles tasques que genèricament anomenem ½tasques d'estudi+.

AUTORES
Castelló Badia, Montserrat / Liesa Hernández, Eva


FORMATOS DISPONIBLES
$ 21.634,83