Libro La integració de l'alumnat immigrant al centre escolar Orientacions, propostes i experiències


FORMATOS DISPONIBLES
$ 49.864,58
$ 47.371,35
Resumen del libro
El llibre analitza les actituds de la societat d'acollida, la normalització de l'emplaçament escolar, el treball amb les famílies, les estratègies per treballar a l'aula, i fa una valoració d'experiències.