Libro La integració de l'alumnat immigrant al centre escolar Orientacions, propostes i experiències


FORMATOS DISPONIBLES
$ 121.820,35
$ 115.729,33
$ 65.834,60
$ 62.542,87
Resumen del libro
El llibre analitza les actituds de la societat d'acollida, la normalització de l'emplaçament escolar, el treball amb les famílies, les estratègies per treballar a l'aula, i fa una valoració d'experiències.