Artículo La lectura en veu alta: ensenyar a llegir per comunicar coneixements.
RESUMEN ARTíCULO

L'article se centra en dos aspectes estretament relacionats que intervenen en la lectura expressiva. D'una banda, es basa en la constatació que entendre bé un text és el pas previ per llegir-lo de forma expressiva i, de l'altra, que en aquesta expressivitat hi intervenen una sèrie d'elements suprasegmentals i no verbals que s'han de controlar per garantir la recepció dels qui l'escolten. Parteix de l'anàlisi de les dificultats que solen tenir els estudiants per controlar els elements que intervenen en la lectura expressiva i, a continuació, s'hi proposa un conjunt d'activitats orientades a aprendre a llegir en veu alta. L'objectiu és que els alumnes reconeguin el valor lingüístic i comunicatiu que tenen els recursos relacionats sobretot amb la veu per facilitar la interpretació del text i el manteniment de l'atenció dels destinataris.FORMATOS DISPONIBLES
$ 8.987,26