Artículo La llengua i la literatura al batxillerat.
RESUMEN ARTíCULO

Aquest monogràfic se centra en el batxillerat, etapa en què l'estudi de la llengua i la literatura ha de tenir una presència important en les quatre modalitats de batxillerat (i, encara més, en la d'humanitats i ciències socials). El nou context en què ens movem ens obliga a resituar la nostra tasca docent, per tal d'ajustar-la a les exigències, evitant de caure en inèrcies que converteixin el batxillerat en un reducte nostàlgic del BUP. L'objectiu d'aquest monogràfic és contribuir al debat sobre la manera com convé enfocar la llengua i la literatura al batxillerat actual a partir d'aquest mínim de perspectiva de què disposem, com també fer aportacions que ajudin a l'actualització didàctica sobre llengua i literatura del professorat.

AUTORES
Camps Mundó, Anna / Vilà Santasusana, Montserrat / Macià Guilà, Jaume


FORMATOS DISPONIBLES
$ 21.056,26