Artículo La mescla de codis en l'adquisició simultània de llengües.
RESUMEN ARTíCULO

Els enunciats i les converses dels infants que estan adquirint dues llengües o més alhora presenten ½mescla de codis+. Això sovint crea preocupació en les persones adultes properes a la criatura, en la mesura que perceben la parla d'aquella com a confusa o incorrecta. Els estudis evolutius ens mostren els processos de ½mescla de codis+ no com a signe d'un problema, sinó com a característics de l'adquisició bilingüe o plurilingüe.FORMATOS DISPONIBLES
$ 15.168,30
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: La televisió: programació, consum i utilització didàctica
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: La convivència en els centres
GUIX DOS
RECULL