Artículo La qualitat educativa depèn de la nostra «motxilla» com a docents?
RESUMEN ARTíCULO

L'ensenyament per competències i la complexitat de la societat condiciona, cada vegada més, la nostra pràctica educativa. Entre altres coses, ens obliga a posar-nos d'acord com a docents si volem seguir millorant la qualitat dels processos d'ensenyament i aprenentatge i, en conseqüència, dels resultats educatius que podem aconseguir. Tanmateix, la dificultat rau a posar-nos d'acord en la pràctica pedagògica comuna més adequada en funció de les finalitats educatives del centre que hem d'ajudar a complir entre tots com a equip docent. Per a això, cal que disposem d'un autodiagnòstic pedagògic del que succeeix a les nostres aules, així com d'una metodologia que ens permeti anar fonamentant la nostra pràctica professional tot treballant de manera collaborativa.FORMATOS DISPONIBLES
$ 12.980,90
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Les funcions actuals i futures de la direcció fun i processos organitzatius.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Les competències a la pràctica educativa
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
VIURE LA LECTURA
GUIX DOS
RECULL