Artículo La responsabilitat compartida: el contracte didàctic.
RESUMEN ARTíCULO

Un marc teòric d'actuació, en la línia de la responsabilitat compartida, la trobem en la regulació contínua dels aprenentatges, la qual recolza fonamentalment en tres estratègies didàctiques: l'avaluació considerada com a regulació, l'autoregulació dels aprenentatges i la interacció social a l'aula. Aquest marc teòric possibilita que el professorat actuï quan encara és a temps de modificar o reconduir els resultats que va obtenint l'alumnat i, d'altra banda, no basa únicament la responsabilitat dels resultats sobre el professorat, ja que aquesta és compartida i, així, l'esforç i el desgast del professorat és menor.FORMATOS DISPONIBLES
$ 13.139,64
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
ES PARLA DE...
MONOGRÀFIC: El contracte didàctic
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: 25 anys de Guix. Història de l'educació
GUIX DOS
RECULL