Artículo La terminologia, avui: termes, textos i màquines.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article, les autores es proposen donar a conèixer les darreres tendències en els camps de la recerca i de la formació en terminologia, que reverteixen directament en el disseny de noves aplicacions i de nous productes terminològics. Els aspectes més rellevants de la situació actual de la terminologia es poden concretar en l'expansió de la disciplina, el tractament contextualitzat de les unitats terminològiques, la constitució de corpus textuals de llenguatges d'especialitat, l'automatització del treball terminològic i la proliferació de nous productes terminològics innovadors, que acosten la terminologia als seus usuaris naturals: especialistes, ensenyants i aprenents. Aquest breu panorama incideix sobretot en les relacions que s'estableixen entre terminologia i ensenyament.



FORMATOS DISPONIBLES
$ 21.899,40