Artículo La transformació educativa a l’escola rural Primeres reflexions a partir del treball amb la ZER L’Oliver
RESUMEN ARTíCULO

La transformació educativa és un procés integral i propi de gestió del canvi d’un centre per tal d’atendre les necessitats educatives dels infants d’avui. La ZER L’Oliver està iniciant aquest camí en el context del Laboratori de Transformació Educativa del Departament d’Educació. La seva realitat educativa, les seves inquietuds pedagògiques, les seves reflexions i l’orientació del seu treball ens donen eines per analitzar aquests processos en contextos educatius rurals. Es fa necessari tenir en compte la seva singularitat, prendre com a referència bases educatives de l’educació rural catalana i contextualitzar-los en el marc de les iniciatives per al desenvolupament del món rural.FORMATOS DISPONIBLES
$ 13.139,64