Artículo L'adquisició de la terminologia
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article tracta de l'adquisició de la terminologia, entesa aquesta com el conjunt de termes d'una especialitat. Des del punt de vista de l'aprenentatge i l'ensenyament, la terminologia, dintre dels llenguatges d'especialitat, no és tan sols un recull de termes contraposats als mots de la llengua general. L'aprenentatge de la terminologia és també, salvant les distàncies, un cas d'adquisició d'una segona llengua. L'article defensa que l'ensenyament dels llenguatges d'especialitat hauria de tenir en compte totes les implicacions cognitives i discursives. L'aprenentatge d'una matèria especialitzada requereix una comprensió correcta del que suposa el paradigma científic, en contrast amb el paradigma quotidià. Així, l'ensenyament de les distintes especialitats s'hauria d'orientar a superar la barrera cognitiva que separa les teories personals de les teories científiques. Ara bé, un enfocament pedagògic en aquesta direcció ha de partir de les dades provinents de l'experiència i la intuïció de l'aprenent, amb un enfocament discursiu de la ciència.

AUTORES
Morel, Jordi


FORMATOS DISPONIBLES
$ 21.899,40