Artículo L'argumentació: Seqüència didàctica i mecanismes d'autoregulació.
RESUMEN ARTíCULO

En primer lloc, a l'article es revisa la caracterització de l'argumentació i s'hi fan una sèrie de consideracions didàctiques per treballar-la a classe. Posteriorment, es descriu una seqüència didàctica que s'ha experimentat el tercer trimestre del curs 96-97 amb alumnes de tercer d'ESO. Es fa una atenció especial a la descripció dels mecanismes d'autoregulació que el professor ha posat a l'abast de l'alumnat per ajudar-lo a assolir els objectius i fer un ensenyament reflexiu i estratègic de l'ús de la llengua, de cara a augmentar-ne la competència comunicativa. S'hi destaquen també la inserció del procés d'escriptura en una situació real i l'elaboració oral del tema, prèvia a l'escriptura del text. Tots dos elements apareixen com a indispensables en el tractament de l'argumentació a l'aula.

AUTORES
ABRINES LLABRES, BARTOMEU


FORMATOS DISPONIBLES
$ 22.257,33