Artículo L'autonomia del lector: Una anàlisi didàctica.
RESUMEN ARTíCULO

L'article analitza els obstacles que cal superar i les condicions didàctiques que cal crear per promoure l'autonomia lectora. En primer lloc, planteja les tensions entre autonomia i dependència i les dificultats en l'assumpció de responsabilitats per part dels alumnes. En segon lloc, aprofundeix en les condicions de durada, memòria, distribució de funcions i articulació del treball (col·lectiu, grupal, individual) que fan possible la restitució als estudiants de la responsabilitat com a lectors i, per tant, fan possible l'aprenentatge. Un exemple il·lustra la manera com aquestes condicions caracteritzen la dinámica de l'aula.

AUTORES
Lerner, Delia / Lectura y Vida


FORMATOS DISPONIBLES
$ 21.899,40