Capítulo L'ensenyament de la composició escrita
RESUMEN CAPíTULO

Tant l’activitat d’escriure com els productes escrits adopten formes noves i exigeixen maneres diferents d’abordar les relacions complexes entre escriptor, lector i text, i també reclamen maneres diferents de considerar el context en què es produeixen aquestes situacions. Aquest capítol aborda aquest tema, presentant la proposta «Programar l’ensenyament de l’escriptura basat en seqüències didàctiques que tenen en compte tant les situacions d’escriptura com l’atenció al procés». Fonamenta la proposta en les recerques que han estudiat els processos redaccionals i en el concepte de gènere discursiu entès com a procés i producte de l’activitat verbal situada. Acaba amb dotze punts que sintetitzen la proposta.FORMATOS DISPONIBLES
$ 26.279,28
COLECCIONES: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resumen del libro
Aquest volum pretén contribuir a la fonamentació de la didàctica de la Llengua i la Literatura com un saber sobre les pràctiques d’ensenyament d’aquesta àrea de coneixement, tot oferint marcs teòrics i camins de recerca que ajudin a considerar l’aula com un espai de reflexió. S’hi tracta la problemàtica específica de la llengua oral, de l’ensenyament de la llengua escrita de la lectura, especialment de textos acadèmics complexos, de la lectura literària, de l’ensenyament de la gramàtica, de la programació, és a dir, del pas de les prescripcions curriculars a les propostes d’aula i, finalment, de la complexitat dels processos d’avaluació dels aprenentatges lingüístics.

Libro disponible por capitulos
INDICE