Artículo Les imatges com a facilitadores de l'aprenentatge
RESUMEN ARTíCULO

Professors, estudiants i investigadors coincideixen a ressaltar la importància de les imatges en el procés educatiu, com a dispositius que faciliten l’aprenentatge de qualsevol disciplina. Tanmateix, perquè es doni aquesta condició i es produeixi l’aprenentatge significatiu, cal que les imatges siguin dissenyades o seleccionades segons determinades característiques que els atorguin valor didàctic.FORMATOS DISPONIBLES
$ 13.139,64
COLECCIONES: Revista Dotze18

Contenidos de la revista
EDITORIAL
RETALLS
FÒRUM
EN LÍNI@: Sobre les anàlisis sintàctiques
RETRAT
TUTORIA I ORIENTACIÓ
METODOLOGIA I DIDÀCTICA
REFLEXIÓ
FINESTRA OBERTA
EN LA PRÀCTICA
AL PEU DE L'AULA
CINEMA I EDUCACIÓ
MÓN 12-18
TAULER DEL PRÀCTICUM
CUIDA'T
AMB TOTS ELS SENTITS
RECULL
HUMOR
    Barrobés Meix, Eduard

Biblioteca de la revista