Artículo Les situacions problema... anys després
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article conté una entrevista realitzada a Philippe Meirieu al voltant del concepte de situació problema, el qual ell va encunyar ja fa més de vint anys inspirat en la pedagogia de la situació problema. S'hi repassa l'evolució del concepte, l'adaptació al context educatiu actual i els avantatges cognitius i didàctics que aporta el fet d'utilitzar-lo a les aules. Així mateix, Meirieu planteja la necessitat que es produeixi un canvi profund del paradigma educatiu per arribar a consolidar la pedagogia de la situació problema avui dia.FORMATOS DISPONIBLES
$ 15.168,30