Artículo Llegir, escriure i aprendre en l'espai virtual.
RESUMEN ARTíCULO

La presència de mitjans i suports nous derivats de la tecnologies han obert camins d'expressió inimaginables fins fa poc. Programes orientats a donar suport a læescriptura o plataformes virtuals a través de les quals es pot escriure i establir comunicació en línia ens han fet repensar les formes tradicionals d'escriptura i valorar les múltiples opcions expressives que tenim al nostre abast. Analitzem, en aquest article, tres eines que permeten fer usos diversos de la llengua escrita, com ara l'aprenentatge de continguts, la producció literària de contes o les diverses formes de comunicació escrita no presencial. L'ensenyament de la llengua té, en aquestes i en d'altres eines informàtiques, un bon suport per a diversos aspectes de l'aprenentatge.

AUTORES
Vilà Miguel, Núria


FORMATOS DISPONIBLES
$ 25.280,49