Artículo Llegir, interpretar i fer poesia a l'aula.
RESUMEN ARTíCULO

L'autor es decanta per un enfocament hol·lístic de l'ensenyament de la poesia. Procura convertir l'aula en un espai literari viu, negociat i centrat en l'alumne i l'alumna, en les seves emocions es tètiques que el procés didàctic haurà de respectar per poder-les ampliar i enriquir. Llegir poemes, expres sar els propis sentiments, indagar individualment i col·lectivament en el seu sentit, crear-los o recrear-los... El docent abandona el paper transmis sor, divulgador ûamb més o menys èxitû de preteses ½veritats crítiques+ inqüestionables i es converteix en facilitador d'experiències artís tiques centrades en el plaer de la paraula i la recerca, sempre parcial i problemàtica, dels seus fonaments.FORMATOS DISPONIBLES
$ 25.280,49