Artículo Llegir per escriure textos argumentatius
RESUMEN ARTíCULO

Tot seguit, presentem una experiència d'estudi del text argumentatiu a l'educació superior. Els estudiants han de respondre dues consignes: explorar la polèmica plantejada per dos textos periodístics (una columna d'opinió i una carta dels lectors) i escriure-hi un text de resposta. El professor crea un context en què cal llegir, dialogar, observar, opinar, consultar fonts i reflexionar. L'objectiu és doble: saber dilatar l'exposició de la tesi defensada, que presentarem només després d'un procés reflexiu sobre els arguments que volem rebatre, i explorar els recursos lingüístics (connectors lògics, puntuació, modalització, etc.) que la llengua ens ofereix per articular l'entramat de veus diverses sobre el tema. És al si d'aquest entramat que presentem la nostra opinió.FORMATOS DISPONIBLES
$ 8.689,91