Artículo Llibres de text i concreció del currículum de llengua.
RESUMEN ARTíCULO

Amb la implantació del nou sistema educatiu, totes les editorials han llançat al mercat nous productes amb la pretensió de donar resposta a les noves propostes curriculars. L'article analitza una mostra àmplia de llibres de text, per valorar com es concreten en la pràctica les prescripcions generals del currículum de llengua catalana en l'educació secundària. S'hi analitzaran, especialment, els eixos triats per organitzar cada curs, l'estructura de les unitats didàctiques, els continguts gramaticals i el tractament de la literatura. Conclourem que, malgrat algunes novetats, la majoria dels llibres no impliquen una renovació substancial de l'ensenyament de la llengua i de la literatura.

AUTORES
Ferrer Ripollès, Montserrat / López Sánchez, Francesc Joan


FORMATOS DISPONIBLES
$ 21.056,26