Artículo Llibres de text i digitalització de les aules: parlem-ne.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article, hi presentem els resultats d'un qüestionari adreçat a docents de llengua sobre els llibres de text i les TIC. En primer lloc, hi exposem de manera sintètica les respostes, identificant-ne punts de coincidència i divergència. En segon lloc, hi relacionem aquests punts amb idees desenvolupades per treballs teòrics de signe divers. El punt de partida del nostre escrit és que el debat sobre els llibres de text i la digitalització de les aules no ha de sostreure's del debat més ampli sobre els processos implicats en l'ensenyament i l'aprenentatge.

AUTORES
Fontich Vicens, Xavier


FORMATOS DISPONIBLES
$ 8.829,55