Artículo Mirada a un art actual. La narració gràfica.
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article proposa fer una reflexió sobre la lectura de la imatge narrativa centrada en el còmic. S'hi defineixen conceptes, s'hi exposen característiques, s'hi cataloguen gèneres, temes, formats i estils. Un apropament a la lectura de la historieta --a les possibilitats que té dintre de l'aula i fora --, en la qual, per sort, tant professors com alumnes trobaran obres que consideraran interessants.FORMATOS DISPONIBLES
$ 8.689,91