Artículo Modalització i cortesia lingüística.
RESUMEN ARTíCULO

Els treballs de lingüistes de corrents diversos que segueixen una orientació pragmàtica han posat de relleu que els parlants sempre ofereixen una imatge d'ells mateixos, fins i tot quan parlen d'altres temes. És una imatge que es transmet a través d'una manera de dir que suggereix una manera de ser en un escenari discursiu determinat. Deliberadament o no, els locutors adopten una posició en el discurs que és una presentació d'una personalitat discursiva i atribueixen també una imatge als interlocutors. Així doncs, en els intercanvis comunicatius de tot tipus, la tria de les paraules que s'utilitzen va teixint un tipus de relació en funció de la imatge que els interlocutors van oferint d'ells mateixos i que van contribuint a crear.FORMATOS DISPONIBLES
$ 21.634,83