Artículo Parlar per «fer gramàtica».
RESUMEN ARTíCULO

A partir de la caracterització del fet de parlar per aprendre i del fet de ½fer gramàtica+, a l'article, s'hi posa en relleu, d'una banda, la funció cognitiva i constructiva de la llengua en situacions de negociació col·lectiva i, de l'altra, el pes de les representacions sobre ½fer gramàtica+ per a la construcció del coneixement gramatical. S'hi aborda, també, el concepte d'activitat metalingüística i les seves diverses manifestacions com a marc per a l'activitat de ½fer gramàtica+ d'una manera reflexiva, i això s'il·lustra amb exemples d'interacció a l'aula que representen els graus diferents de consciència de l'activitat i les característiques del context que la promouen.

AUTORES
Milian Gubern, Marta


FORMATOS DISPONIBLES
$ 21.634,83