Artículo Pels projectes interdisciplinaris competencials
RESUMEN ARTíCULO

El nou currículum per competències ha tornat a situar el treball per projectes interdisciplinaris a primer pla pedagògic. Són força les veus que expressen l'opinió que els tipus de tasques d'aprenentatge que plantegen els projectes interdisciplinaris comporten un desenvolupament de les competències transversals.FORMATOS DISPONIBLES
$ 13.354,40