Artículo Per una elecció escolar que contribueixi a l´equitat escolar i social: estratègies des del territori
RESUMEN ARTíCULO

L’elecció escolar és un element clau en la lluita contra la segregació escolar. Per la recerca sabem que com més homogènies són internament les escoles pel que fa a l’alumnat més reproducció de desigualtats socials hi ha per part del sistema educatiu en conjunt, i això impacta de manera negativa en tota la societat. En aquest article s’exposen estratègies efectives que s’han desenvolupat des del món local, escolar i familiar com són la zonificació escolar, la reserva de places per a alumnat amb NEE, l’acompanyament a les famílies en el procés d’elecció de centre i la gestió de la matrícula viva i les ràtios, que busquen avançar cap a una tria que contribueixi a la diversitat i l’equitat educativa.FORMATOS DISPONIBLES
$ 6.506,05