Artículo Pistes per a l'avaluació: Orientacions per observar la llengua oral dels infants de 0 a 6 anys.
RESUMEN ARTíCULO

Una aproximació completa a la llengua oral haurà d'atendre les diferents dimensions que la configuren: fonologia/fonètica; lèxic i significat; morfosintaxi, i ús. Tot seguit, oferirem algunes orientacions que puguin servir de guia per fer-ne l'observació, intentant donar una resposta breu a la pregunta: ½en què ens hem de fixar si volem observar la llengua oral dels infants de 0 a 6 anys?+.FORMATOS DISPONIBLES
$ 13.354,40
COLECCIONES: Revista Guix Infantil

Contenidos de la revista
EDITORIAL
I TU QUÈ EN PENSES?
PARLEM DE...: Construir la llengua oral
REFLEXIÓ
IDEES
INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES
FINESTRA OBERTA
DES DE LA DIVERSITAT
EL DIA A DIA
MISCEL·LÀNIA
HUMOR