Artículo Poesia a l'escenari
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article, hi parlem d'espectacles poètics, n'hi presentem diverses modalitats i hi tenim en compte la funció educativa que exerceixen en la formació de l'espectador. També hi aportem orientacions per al professorat sobre la dinamització del gènere poètic a partir de la comunicació oral, amb el propòsit de motivar els equips docents perquè s'animin a aixecar el teló de la paraula poètica en actes de lectura, recitació i representació.FORMATOS DISPONIBLES
$ 21.634,83