ABIERTO
Artículo Processos i resultats del Fòrum.
RESUMEN ARTíCULO

9.399 textos, 4.067 dibuixos, 1.450 realitzacions plàstiques, 132 vídeos i 90 representacions teatrals i concerts, són els resultats del treball que els centres d'educació de Catalunya, i alguns d'altres comunitats autònomes i altres països han lliurat al Fòrum perquè exposi l'opinió dels ciutadans més joves sobre els valors del diàleg intercultural i el desenvolupament sostenible com a condicions de la pau. L'article explica com s'ha arribat a aquests resultats i què se'n farà més enllà del Fòrum.

AUTORES
/ Udina Abelló, M. Josep
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 12.980,90
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Europa a Catalunya
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Fòrum de les cultures
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL