FORMATOS DISPONIBLES
$ 87.305,55
$ 82.940,27
$ 47.236,04
$ 44.874,24
Resumen del libro
Com podem avaluar la producció escrita dels nostres alumnes ja sigui a primària o a secundària? Quines són les seves capacitats d'escriptura? A segon de primària, per exemple, quins són els obstacles que poden superar per redactar un conte? A més dels errors ortogràfics, quins són els principals problemes d'escriptura que tenen? Aquest llibre presenta un procediment d'anàlisi i avaluació de textos d'alumnes i proposa pistes d'ensenyament adaptades a les dificultats d'aprenentatge observades, mostrant textos escrits per alumnes de llengua catalana en cursos de primària i secundària. Presentar de manera senzilla una metodologia d'anàlisi complexa, que alhora pugui ser vàlida durant tota l'escolarització obligatòria, és el repte que es planteja aquest llibre.