Artículo Projectes de llengua entre la teoria i la pràctica.
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article pretén, d'una banda, mostrar el conjunt de referents teòrico-pràctics que conflueixen en una opció d'ensenyament de la llengua per projectes de producció escrita i, de l'altra, caracteritzar aquests projectes, en els quals s'interrelacionen uns objectius propis del text que es produeix i els objectius d'aprenentatge que es pretén que assoleixi l'alumnat, de manera que el procés de producció escrita sigui el que possibiliti aquest aprenentatge. L'objectiu és mostrar un camí possible per ensenyar a escriure, però, sobretot, oferir un marc per a la recerca didàctica en aquest camp.

AUTORES
Camps Mundó, Anna


FORMATOS DISPONIBLES
$ 25.280,49