Capítulo Reflexió metalingüística i ensenyament de la gramàtica
RESUMEN CAPíTULO

Quins són els continguts gramaticals adients per treballar a l’educació secundària? I de quina manera s’han de treballar a l’aula per assolir un coneixement útil per a l’ús reflexiu? Al llarg del capítol es respon a aquests interrogants,proposant vies per a un ensenyament gramatical més enllà de l’oració que, alhora que atén els usos verbals, permeti l’abstracció i la sistematització dels continguts. El capítol acaba amb la proposta del model de seqüències didàctiques de gramàtica com una via de programació que pot permetre donar sentit a l’aprenentatge gramatical i permetre l’activitat reflexiva dels alumnes sobre les formes verbals.FORMATOS DISPONIBLES
$ 30.336,58
COLECCIONES: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resumen del libro
Aquest volum pretén contribuir a la fonamentació de la didàctica de la Llengua i la Literatura com un saber sobre les pràctiques d’ensenyament d’aquesta àrea de coneixement, tot oferint marcs teòrics i camins de recerca que ajudin a considerar l’aula com un espai de reflexió. S’hi tracta la problemàtica específica de la llengua oral, de l’ensenyament de la llengua escrita de la lectura, especialment de textos acadèmics complexos, de la lectura literària, de l’ensenyament de la gramàtica, de la programació, és a dir, del pas de les prescripcions curriculars a les propostes d’aula i, finalment, de la complexitat dels processos d’avaluació dels aprenentatges lingüístics.

Libro disponible por capitulos
INDICE