Artículo Relacions entre escola i comunitat. La transformació cap al concepte de comunitat.
RESUMEN ARTíCULO

Viladecans és una ciutat que està vivint un marcat i sostingut procés d'expansió, tant a nivell urbanístic com a nivell demogràfic i d'escolarització amb importants constrastos socioeconòmics. Aquesta realitat ha comportat que, en els darrers cursos, entre Ajuntament i Generalitat de Catalunya, s'apostés per diverses iniciatives de cooperació educativa (Projecte Educatiu de Ciutat, Pla Educatiu d'Entorn, Projecte Òrbita...), a fi de donar una resposta cada dia més integrada i comunitària a les necessitats educatives del jovent.

AUTORES
Gallardo Romero, Rosa / Domingo, Montserrat / Piferré, Rosa / Dedeu, Cristina
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 13.139,64
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Què és això de comunitat?
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Com incideix la LOE als centres?
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL