Artículo Repensar l'escola pel al futur des de la direcció.
RESUMEN ARTíCULO

Una societat avançada que mira al futur i que entén l'educació com el veritable motor de canvi, necessita centres educatius, que avui cal repensar, compromesos i amb capacitat de donar respostes als reptes de la societat, des d'un paradigma d'autonomia i professionalitat, docent i directiva, com a garant de l'èxit de tot l'alumnat des de l'equitat.FORMATOS DISPONIBLES
$ 12.980,90
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Les funcions actuals i futures de la direcció fun i processos organitzatius.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Les competències a la pràctica educativa
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
VIURE LA LECTURA
GUIX DOS
RECULL