Artículo Retrat del lector literari feble
RESUMEN ARTíCULO

La quantitat de textos literaris que llegeixen els individus permet delimitar una franja de lectors que presenta característiques similars. Des de la perspectiva dels hàbits de lectura, el lector feble és aquell que llegeix pocs textos literaris o que ho fa poc sovint. A l'article, s'aprofundeix en les característiques d'aquests lectors i s'aporten dades sobre els efectes de la intervenció educativa en els joves que llegeixen pocs textos. Això s'ha fet resseguint els resultats d'una recerca que va recollir i analitzar totes les lectures de vuitanta adolescents durant els seus tres primers anys de secundària obligatòria (Manresa, 2009). Segons la caracterització d'aquests tipus de lectors, s'hi proposen pautes per realitzar la intervenció escolar i, finalment, s'hi plantegen algunes reflexions sobre el canvi d'hàbits del lector feble a través de les pantalles.FORMATOS DISPONIBLES
$ 25.280,49