Revista REVISTA GUIX - 354 (MAIG 09)- QUINA INCIDENCIA TE LA FORMACIO EN ELS CENTRES?
COLECCIONES: Revista Guix
ISSN: 0213-8581


FORMATOS DISPONIBLES
$ 101.227,28
Contenidos de la revista
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Quina incidencia té la formació en el centre?
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Com incideix la LOE als centres?
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL