Artículo Semàntica lèxica i argumentació. Sobre les energies renovables
RESUMEN ARTíCULO

El camp discursiu dels debats sobre les energies en la nostra societat ofereix molts exemples d'utilització de les virtualitats de les unitats lèxiques per argumentar a favor o en contra de propostes polèmiques com ara les energies renovables. Els mitjans de comunicació posen al nostre abast, en aquest àmbit, un corpus ben aprofitable. L'interès social per aquesta temàtica i la transversalitat que presenta en el currículum escolar fan de l'estudi del lèxic corresponent un laboratori atractiu per a l'ensenyament-aprenentatge de l'argumentació i per al desenvolupament d'una consciència crítica dels usos lingüístics. Aquí examinarem alguns dels usos del lèxic en el marc de l'esmentada controvèrsia energètica.FORMATOS DISPONIBLES
$ 21.899,40