Capítulo Seqüències didàctiques per aprendre Llengua i Leteratura
RESUMEN CAPíTULO

En aquest capítol, les autores fan una síntesi de les nombroses propostes de treball que basen la programació d’aula en seqüències didàctiques (SD), enteses com «una successió d’activitats relacionades entre si de manera que cada activitat es vincula amb un marc global d’aprenentatge. Així, l’important no és cada activitat en ella mateixa sinó la relació que s’estableix entre elles i el fil conductor que les guia.» Aquestes SD s’han classificat segons el seu objectiu predominant (ensenyament de la lectura, de l’escriptura, de la llengua oral, de la gramàtica o de la literatura). S’inclouen també activitats i recursos sobre el tema.FORMATOS DISPONIBLES
$ 25.961,79
COLECCIONES: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resumen del libro
Aquest volum vol ser una ajuda per a la pràctica a l’aula; ofereix algunes pistes, alguns exemples, alguns recursos que ajudin a dur a terme l’activitat docent i que serveixin de base a la reflexió sobre les formes d’ensenyar i aprendre Llengua i Literatura, entenent que les propostes pràctiques son sempre incitacions a l’acció i a la reflexió inherent i necessària a qualsevol pràctica d’ensenyament. Els dos primers capítols tracten del pràcticum i proposen vies per a la reflexió sobre la pròpia pràctica. En els capítols següents es mostren alguns exemples concrets de seqüències d’ensenyament sobre aspectes rellevants en nivells de secundària: el resum, l’exposició oral lligada al treball d’indagació fet pels alumnes, la composició escrita, la sintaxi de l’oració i la relació entre cinema i literatura. Dos capítols ofereixen punts de vista per reflexionar sobre les lectures i sobre com abordar la correcció dels textos. Finalment, s’hi recull un ampli ventall de seqüències didàctiques de Llengua i de Literatura.

Libro disponible por capitulos
INDICE