Artículo Sobre modalització i context.
RESUMEN ARTíCULO

La modalització permet a l'emissor, en una mesura diferent, implicar-se en la comunicació o distanciarse'n, segons la interpretació que fa del context. Això afecta sobretot la funcionalitat del text i les relacions entre els participants, el que Halliday anomena el tenor funcional i el tenor interpersonal. Per això, en la didàctica del text, l'estudi de la modalització ens procura recursos per interpretar el text amb més profunditat i per controlar-ne la subjectivitat i l'objectivitat, sense renunciar a un estil de parlar o d'escriure propi.

AUTORES
Artigas Catasús, Rosa


FORMATOS DISPONIBLES
$ 9.090,16