Artículo Un fòrum per a l'elaboració i l'aplicació de WebQuest a l'àrea de llengua castellana i literatura.
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article té com a tema central presentar el desenvolupament d'un projecte de treball anomenat Foro WQ, la finalitat del qual és animar el professorat de llengües perquè utilitzi les WebQuest en la seva pràctica didàctica, des del convenciment que constitueixen un recurs metodològic potent per afavorir el desenvolupament de les competències bàsiques de l'alumnat.

AUTORES
González Mendizábal, Irene / Pérez Gómez, M. del Mar / Fernández Campos, Adela


FORMATOS DISPONIBLES
$ 9.090,16