Artículo Un projecte de comunicació funcional amb les tres llengües (català, castellà i anglès) per mitjà del correu electrònic.
RESUMEN ARTíCULO

S'ha demostrat que l'ordinador és un bon recurs educatiu per a l'aprenentatge de la llengua escrita. La capacitat de connectar-se amb altres ordinadors a través de xarxes, telèfon i Internet crea un nou canal de comunicació, com per exemple el correu electrònic entre ordinadors que pot facilitar el treball de correspondència escolar. La nostra proposta de correu electrònic escolar1 parteix, al cicle inicial, de la comunicació de l'infant en el seu entorn immediat, al cicle mitjà amplia els àmbits de comunicació, en un entorn geogràfic proper, i al cicle superior, en un entorn cultural diferent, sempre utilitzant la llengua corresponent a cadascun dels àmbits: català, castellà i anglès.

AUTORES
Sala Busquets, Montserrat / Fonoll Salvador, Joaquim


FORMATOS DISPONIBLES
$ 25.280,49
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: Ordinadors per aprendre llengües
OPINIÓ
Intercanvi
Informacions
RESSENYES