Artículo Un taller literari a primer cicle d'ESO.
RESUMEN ARTíCULO

L'article mostra una experiència concreta realitzada en un crèdit d'ampliació de primer cicle d'educació secundària. L'autor hi explica com entén l'objectiu i el funcionament d'un taller literari, i explora alguna de les possibilitats concretes que ofereix, tot valorant-ne els resultats. Les seves propostes giren al voltant de dos eixos: vincular llengua i literatura, i utilitzar el plaer com a via d'aprenentatge. Tots dos eixos han de tenir continuïtat una vegada finalitzat el taller. L'objectiu fonamental de l'experiència és que els alumnes percebin la llengua com un instrument útil i plaent, necessari i enriquidor.

AUTORES
Pagès Jordà, Vicenç


FORMATOS DISPONIBLES
$ 21.634,83