Artículo Un viatge amb vaixell per treballar les competències bàsiques
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article es presenta una seqüència didàctica per a l’adquisició de les competències bàsiques, a partir d’una situació de la vida diària: un viatge amb vaixell. Els resultats d’aquesta seqüència palesen que la majoria de l’alumnat supera els objectius mínims previstos, i que augmenten de manera considerable la seva motivació i el seu interès envers la matèria.FORMATOS DISPONIBLES
$ 15.168,30
COLECCIONES: Revista Dotze18

Contenidos de la revista
EDITORIAL
RETALLS
FÒRUM
EN LÍNI@
RETRAT
TUTORIA I ORIENTACIÓ
METODOLOGIA I DIDÀCTICA
GESTIÓ PEDAGÒGICA
REFLEXIÓ
EN LA PRÀCTICA
AL PEU DE L'AULA
CINEMA I EDUCACIÓ
MÓN 12-18
CARPETA DE CLASSE
CUIDA'T
AMB TOTS ELS SENTITS
RECULL
HUMOR
    Barrobés Meix, Eduard

Biblioteca de la revista