ABIERTO   LEER
Artículo Una necessitat educativa emmascarada
RESUMEN ARTíCULO

La intervenció educativa davant dificultats d'aprenentatge originades per certs trastorns emocionals és reorientada, sovint, cap a una atenció més psicològica, deixant en segon terme els aprenentatges més conceptuals i procedimentals.FORMATOS DISPONIBLES

Biblioteca de la revista