Artículo Una proposta des de l'àrea de llengua estrangera: les causes comunes poden unir.
RESUMEN ARTíCULO

L'article presenta una experiència de treball conjunt des de les àrees de francès i anglès, un dels resultats de la qual ha estat una proposta de seqüenciació de continguts de llengua estrangera per als dos cicles de secundària obligatòria des d'una concepció discursiva de la llengua. Ens plantegem la necessitat de concebre uns objectius globals que es poden abordar des de totes les àrees lingüístiques, per transferir- los a la resta de les àrees del currículum, i que serien essencialment aquells que contribueixin a desenvolupar la competència comunicativa de l'alumnat, com també la seva capacitat d'aprenentatge.

AUTORES
Monros Dolz, Gema / Carrión Yagüe, M. José


FORMATOS DISPONIBLES
$ 21.899,40