Libro Vivint el medi Recursos per conèixer i interaccionar amb l'entorn des de l'educació ambiental
COLECCIONES: Tambali
EAN: 978-84.7827-686-8
AUTORES
Gili i Olmeda, Sílvia
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 57.029,70
$ 54.178,22
Resumen del libro

Qualsevol modificació en el medi ens afecta, de la mateixa manera que ca­dascuna de les nostres activitats el modifica, en major o menor grau. Per tant, parlar de l’ambient o medi ens ensenya que tot està relacionat, més del que ens podria semblar.

La publicació que teniu a les mans té per objectiu treballar per a un des­envolupament sostenible des del punt de vista del coneixement del medi i les relacions que hi establim. Per fer-ho, ens hem proposat desenvolupar una proposta que apropi infants i joves a la vivència directa amb el medi. Ho fem apostant per una metodologia basada en la pedagogia de l’acció que es fonamenta en l’aprenentatge mitjançant l’observació, l’experimentació i l’activitat personal, i partint de l’assumpció que els infants i joves són pro­tagonistes del seu propi aprenentatge.